ALLMÄNNA VILLKOR 2021-2022


Abonnemangen startar vecka 33 2021 och löper över 52 veckor.


För abonnemang gäller följande regler:

  1. Spel gäller för högst fyra personer per bana och speltillfälle
  2. Vid bekräftat abonnemang är anmälan bindande och gäller årsvis
  3. Speltiden kan avbokas. Avbokning ska göras via MATCHI.  Du kompenseras med en speltimme i det fall speltiden säljs vidare. Kompensation utfärdas i form av ett elektroniskt klippkort på Matchi som gäller på valfri tid.
  4. Upphör abonnemanget övergår eventuell kreditering till ett rabattkonto för framtida bokningar.
  5. Hjärups gårdspadel har rätt att vid speciella tillfällen såsom tävlingar utnyttja avtalad tid mot att avgiften för banan återbetalas. Detta ska ske med minst två veckors varsel .
  6. Kontraktet gäller årsvis, 2021-08-18 – 2022-08-14 men betalningen är uppdelat i två terminer. Abonnemanget innebär 52 speltider i hallen.
  7. Muntliga överenskommelser eller utfästelser vid sidan av detta avtal äger ingen giltighet.
  8. Faktura skickas per mail i augusti/september samt i februari/mars.