VÅR HISTORIA


Hjärups gårdspadel ligger ute på en av Hjärups äldsta gårdar, mitt emellan Lomma och Hjärup. Den äldsta byggnaden på gården är från 1868 och byggnaderna är  omgivna av åkermark och det böljande skånska landskapet. Här har jorden brukats av lantbrukare boendes på gården fram till mitten av 2010-talet då marken arrenderades ut och lantbruket avvecklades.

 

Hjärups gårdspadel drivs av Kristian Hansson och Kajsa Hansson Sigvardsson. Kristian och Kajsa bor i en nybyggd gård tillsammans med sina barn i anslutning till hallen.


Padelbanan ligger i en hall som tidigare användes för att förvara spannmål, traktorer och tröskor. Men eftersom lantbruket är avvecklat används inte längre hallen och 2021 byggdes den om till padelhall.

"Vår vision är att Hjärups gårdspadel ska erbjuda bra spel i en trevlig och tillåtande miljö. Vi vill att vår hall ska vara ett komplement till  padelhallarna här runt omkring. Vi erbjduer en annan sorts padelupplevelse och hoppas ni kommer trivas här hos oss. "

Kristian och Kajsa

IMG_4831
IMG_4574
IMG_2968
IMG_4763
IMG_3610
IMG_3624
IMG_3836
entre
4